Hotline
0989199006
Mr. Luong
0941958316

Giới thiệu về chúng tôi

12:00:00   05/05/2021

Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghiệp Ecotech thành lập năm 2016, là một doanh nghiệp trẻ, năng động, hoạt động trong lĩnh vực Cung cấp các sản phẩm Máy Móc, Thiết Bị và Nguyên Vật Liệu phục vụ trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa. “Trẻ” từ những thành phần chủ chốt cho đến đội ngũ kỹ thuật viên của Công ty.

Chính vì vậy khả năng đáp ứng về Công nghệ ứng dụng và Công nghệ hiện đại, với những kỹ năng chuyên nghiệp chính là những điểm mạnh của Công ty, đóng góp cho xã hội Việt Nam trong giai đoạn phát triển và hội nhập.

 
https://www.youtube.com/watch?v=EUz_g42UXMs